Очищення

Поліпшення вуглецевого балансу за рахунок більш чистих процесів і продуктів, які виділяють менше викидів.

Збагачення киснем в рідкому каталітичному крекінгу 

Рідкий каталітичний крекінг (FCC) перетворює в основному вакуумне дизельне паливо з установки дистиляції сирої нафти в суміші бензину і мазуту.
FCC розщеплює більш важкі і складні вуглеводні на більш легкі. Сировина в основному являє собою вакуумне дизельне паливо, часто змішане із залишками нафтопереробки.
Основними продуктами є:
• Газова фракція (в основному C3 / C4)
• Рідка фракція
• Кокс (тверде утворення на каталізаторі). 

Збагачення кисню в регенерації дозволяє оператору нафтопереробного заводу:

• збільшити ємність FCC
• отримати більш високу гнучкість у виборі матеріалів
• використовувати більш важкі матеріали
• підвищити конверсію і вихід нафти
• скоротити відходи виробництва

Газорідинні реакції 

Промислові гази, такі як кисень, водень, монооксид вуглецю та діоксид вуглецю, широко використовуються для синтетичних процесів у хімічній промисловості
Ми розробили модульну багатофункціональну випробувальну установку реактора з перемішуванням (CSTR) для дослідження великої кількості однорідних газорідинних реакцій.
Випробувальна установка, показана на малюнку, ідеально підходить для перевірки попередніх лабораторних результатів, а також для масштабування до середніх або великих технічних установок.
Газоподібний кисень використовується в багатьох газорідинних окисленнях, наприклад, у виробництві гідропероксидів, окисленні декарбоксилирування або окисленні похідних толуолу.  Для процесів окислення доцільно розглянути два застосування кисню: збагачення киснем окисного повітря і повне заміщення повітря киснем.

Переваги цих методів застосування включають в себе:
•  Підвищену пропускну здатність і селективність
•  Той же коефіцієнт конверсії при більш низьких температурах
•  Економію загальних експлуатаційних витрат.

Linde надає ряд варіантів обслуговування, в тому числі: дослідження здійсненності та рентабельності, тестові запуски з нашою випробувальною установкою реактора з перемішуванням, технологічні розрахунки для оцінки ефектів, постачання, а також встановлення і запуск газозмішувальних установок і систем подачі кисню. "

Кисень для Гетерогенних Окислень

  Підвищення продуктивності і гнучкості установки
Окислення, що виконуються в гетерогенній газовій фазі реакторів з нерухомим або псевдозрідженим шаром, широко використовуються для виробництва сипучих хімічних речовин.
Молекулярний кисень є переважаючим окислювальним агентом, використовуваним на цих стадіях реакції. Залежно від застосовуваного процесу, в якості газоподібного окислювача можна використовувати повітря (наприклад, для виробництва малеїнового або фталевого ангідриду), збагачене киснем повітря (наприклад, для виробництва акрилонітрилу) або чистий кисень (наприклад, для виробництва вінілацетату).

Окислення в псевдозрідженому шарі часто здійснюється за допомогою окислювального повітря, через його високий вміст азоту воно забезпечує ефективний потік псевдозріджуючого газу для твердих частинок.

Додавання чистого кисню в окислювальне повітря або пряме впорскування кисню в реактор може принести значні переваги замовнику:
•  Вища потужність заводу
•  Резервне стиснене повітря
•  Полегшення очищення газообразних відходів
•  Гнучкість експлуатації установки.

Крім того, реалізація такої кисневої системи супроводжується  низькими інвестиційними витратами.
Ми пропонуємо оптимальне рішення, маючи в своєму розпорядженні унікальні технологічні знання, обладнання та системи газопостачання.

Застосування водню на нафтопереробних заводах

Попит на водень зросте в найближчі роки в результаті посилення норм природоохоронного законодавства. Але окрім законодавства, більш значний масштаб переробки залишків і більш високий попит на дизельне паливо, в порівнянні з бензином, також сприяють збільшенню зацікавленості у водні.

На нафтопереробному заводі існують різні процеси гідроочищення. Ось лише деякі з них:
• Гідродесульфурація: сполуки сірки гідрогенізуються до сірководню H2S як матеріали для установок Клауса.
• Гідроізомеризація: звичайні парафіни перетворюються в ізопарафіни для поліпшення властивостей продукту (наприклад, RON)
• Деароматизація: ароматичні речовини гідрогенізуються до циклопрафінів або алканів.
• Гідрокрекінг: вуглеводні з довгим ланцюгом руйнуються до більш коротких ланцюгів в бензиновому діапазоні.

Обсяги споживаного водню все більше перевищують обсяги, вироблені в платформингу, отже необхідно їх доповнення іншими джерелами.

Основні процеси подачі водню на локації:
• Паровий риформінг метану або інших вуглеводнів
• Рекуперація газообразних відходів нафтопереробних заводів
• Відновлення з синтез-газу
• Газифікація залишків нафтопереробки.

Консультації з питань експлуатації, фінансування, монтаж і запуск-все це послуги, пропоновані компанією Linde.  Ми також можемо забезпечити експлуатацію водневої установки (проект із залученням зовнішніх ресурсів), технічне обслуговування та ремонт, а також організацію аварійного постачання, щоб забезпечити оптимальну роботу вашого бізнесу. "

Збагачення кисню в установках Клауса

Збагачення технологічного повітря киснем (O2e) є перевіреним і гнучким способом усунення проблем при одночасному підвищенні гнучкості. Оскільки повітря містить приблизно 79% азоту і 21% кисню, використання повітря для подачі кисню для спалювання H2S в SO2 також вводить велику кількість азоту, який повинен нагріватися і не сприяє реакції. Якщо повітря замінюється збагаченим киснем повітрям або чистим киснем, це усуває азотний баласт, а також зменшує об'ємний потік через установку вилучення сірки (SRU). Це означає, що в систему може подаватися більше кислого газу без необхідності значних модифікацій існуючого обладнання або серйозних змін в профілі тиску технологічної установки.

Переваги збагачення киснем в установках Клауса
• Збільшення потужності з переробки сірки і усунення перешкод
• Підвищення продуктивності без зміни перепаду тиску
• Більша гнучкість у роботі з ширшим робочим середовищем з можливістю зміни інтенсифікації процесу на вимогу.
• Більш ефективна обробка аміачвмісних матеріалів
• Менші зусилля для очищення залишкових газів (зниження витрати азоту)
• Велика надмірність-особливо в багатоканальних системах

Маєте питання до наших фахівців?